Behandelingen

1. Stress-incontinentie

In eerste instantie is de behandeling van SI meestal gericht op het verstevigen van de bekkenbodem met behulp van kinesitherapie. Het is heel goed mogelijk om de spieren weer krachtiger te maken. Bekkenbodemspier oefeningen kunt u zelf doen, maar om de techniek goed aan te leren is een goede instructie van een bekkenbodem therapeut noodzakelijk.

  • Door een ring of pessarium kan in sommige gevallen een verzakte blaas of bekkenbodem weer op de juiste plaats teruggebracht worden.
  • Sommige geneesmiddelen kunnen de activiteit van de sluitspier van de blaas verhogen.
  • Daarnaast zijn er operatiemethoden waarmee de afwijkingen id positie van de blaashals kunnen worden hersteld.

2. Urge-incontinentie

Deze is over het algemeen veel moeilijker te behandelen dan SI. De oorzaken kunnen sterk uiteenlopen. Operatief ingrijpen is meestal zinloos, aangezien geen anatomische veranderingen in het spel zijn en psychische factoren een rol kunnen spelen. In grote lijnen zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Blaastraining: hierbij wordt de patiënt aangeleerd de blaas onder controle te houden. Vaak dient men dan te beginnen met te proberen niet vaker dan 1 a 2x/uur naar het toilet te gaan. In de loop van de tijd wordt de tussenliggende periode steeds langer gemaakt. Zo leert men langzamerhand meer controle te krijgen over de blaas.
  2. Medicatie: alle beschikbare geneesmiddelen werken op  ….. , ze verminderen daardoor de druk op de blaas. De bijwerkingen kunnen nogal eens hinderlijk zijn ( droge mond, wazig zien ). Bij vrouwen kunnen in bepaalde gevallen hormonen helpen, dit speelt voornamelijk in de menopauze.
  3. Wanneer psychologische factoren de oorzaak zijn, kan de arts rustgevende geneesmiddelen voorschrijven of doorverwijzen voor relaxatie- of psychotherapeut.

3. Druppel-incontinentie

Als deze vorm van incontinentie wordt veroorzaakt door slecht functioneren van de bekkenbodemspieren, zal worden geprobeerd die spieren te versterken. Deze oefeningen kunnen helpen wanneer de sluitspier nog redelijk functioneert. Bij ernstige vormen van incontinentie zal met oefeningen geen of onvoldoende resultaat worden behaald.

Wanneer bij de man prostaatvergroting de oorzaak is van druppel-incontinentie, zal meestal een prostaat operatie worden gedaan.

4. Neurogene-incontinentie

Catheders worden gebruikt als u uw blaas niet of onvolledig kan ledigen met plassen.